VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA OBSAH WEBU

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

PROVOZOVATEL WEBU

Provozovatelem webu je právnická osoba, Letní kino Tuchlovice, zapsaný spolek. Veškeré požadavky týkající se webu Letní kino Tuchlovice je třeba směřovat na e-mail letnikinotuchlovice@seznam.cz.